martes, 25 de febrero de 2014
Cartace da exposición de arte postal adicada o mailartista
italiano CAVELLINI  e realizado por Roberto Formigoni